Sosiaalinen palkka - jatkokoulutuspäivä 2.2.2019

Sosiaalinen palkka - mystiikasta käytäntöön jatkokoulutuspäivä 2.2.2019

SISÄLTÖ: 1/2 tunnin alustus ja sen jälkeen koirakkojen harjoitukset á 30min.
Enintään 8 koirakkoa, tauot päivän aikana yht. 1 tunti

Tämä koulutus on Mirja Leinikan sosiaalinen palkka – mystiikasta käytäntöön seminaarin jatkokoulutuspäivä. Päivän koirakkopaikoille voivat ilmoittautua mukaan kaikki ne, jotka ovat osallistuneet joko koirakko- tai kuuntelijapaikalla seminaarin ensimmäiseen osaan, ja harjoitelleet koiransa kanssa sosiaalista palkitsemista seminaarissa annettujen ohjeiden mukaan. Jatkokoulutuspäivään voi osallistua myös kuunteluoppilaana.

(Heiluvassa Hännässä seminaarin ensimmäinen osa 13.1., kuuntelupaikkoja jäljellä)

Koulutuspäivässä viedään sosiaalisen palkan kouluttamista vaihe vaiheelta eteenpäin, ja sisällytetään sosiaalinen palkkio koirakoiden lajiharjoituksiin. Jatkokoulutuspäivässä päästään näkemään käytännössä, kuinka sosiaalinen palkkio on vakiintunut ohjaajien käyttämäksi palkitsemismenetelmäksi muiden vahvisteiden rinnalle, sekä se kuinka koirat ovat oppineet pitämään sosiaalista palkitsemista namin tai leikin veroisena palkkiona. Jatkokoulutuspäivä perustuu Karen Pryor akatemian johtajan Ken Ramirezin Smart Reinforcement -tekniikkaan.

Päivän kouluttaja on Koirakoulu Verkossa yrityksen perustaja Mirja Leinikka, joka on opiskellut tekniikkaa Ramirezin ohjauksessa vuoden kestoisessa koulutuksessa. Koirakkopaikoille otetaan kahdeksan koirakkoa, joista jokaisella on puoli tuntia harjoitteluaikaa. Koirakkopaikalle ilmoittautuvien tulisi ilmoittautuessaan kertoa milloin he ovat osallistuneet seminaarin ensimmäiseen osaan, jotta harjoituksista saadaan jokaiselle sopivia.

MIRJA LEINIKKA

Mirja Leinikka on eläinten käyttäytymistä laajalti niin Suomessa kuin ulkomaillakin opiskellut koiraharrastaja ja kouluttaja, sekä Koirakoulu Verkossa yrityksen perustaja. Hän on pohjakoulutukseltaan FM, filosofian maisteri, ja on työskennellyt pitkään yritysmaailmassa mm. ihmisten valmentamiseen liittyvissä tehtävisää. Mirja harrastaa koiriensa kanssa eri lajeja ja kilpailee niissä säännöllisesti. Hän pyrkii opetuksessaan hyödyntämään viimeisimpiä tekniikoita ja tietoa, jota eläinten kouluttamisen alalta on saatavissa. Mirjan koulutuksissa opetetaan ensisijaisesti ihmisiä positiivisella otteella ja panostetaan ohjaajien oppimiseen. Lisätiedot osoitteesta: koirakouluverkossa.fi