Mallioppimisen kurssi - do as I do

Mallioppimisen kurssi - do as I do

Yksi kouluttamisen muoto on mallioppiminen, jossa ihminen näyttää halutun käytöksen koiralle, joka toistaa näkemänsä. Sitä ennen koiralle opetetaan vihjesana, joka tulee tarkoittamaan näkemänsä toistamista. Vihjesanan merkitys opetetaan koiralle ensin tuttujen tehtävien kautta. Kun koira on ymmärtänyt vihjeen tarkoittavan nähdyn asian toistamista, sen avulla opetetaan uusia tehtäviä. Koiran tulee myös pysyä paikallaan ihmisen liikkuessa, sillä välin kun ihminen näyttää sille tehtävän.

Kurssin aluksi vahvistetaan ensin paikallaoloa sekä kolmea tuttua liikettä uudessa ympäristössä ja häiriöissä. Koirakkojen etenemisen mukaan lisätään vihje ihmisen näyttämän liikkeen toistamiseen ja lopulta opetetaan uusia asioita.

Tuttuja, koiran entuudestaan osaamia tehtäviä voivat olla esim. kohteen päälle kiipeäminen, tassun antaminen, pyörähdys, nenäkohdennus kosketuskeppiin tai muuhun esineeseen, maahanmeno, omalle taukomatolle meno, kuljetusboxiin meno, peruuttaminen, esineen kiertäminen, etutassujen laitto kohteelle (esim. koroke, hiirimatto). 

Edellä mainittuja käytöksiä voidaan myös opettaa mallioppimisen avulla. Lisäksi esimerkiksi laatikon avaus ja kiinni laitto, oven kiinni työntäminen, esineen nostaminen laatikkoon, tuolille hyppääminen ovat käytöksiä, joita mallioppimisella on opetettu.

Vaaditut esitiedot- ja taidot:

  • käytössä oleva palkkiomerkki (naksutin tai muu äänimerkki / sana)

  • ohjaajalla jonkin verran koulutuskokemusta

  • vähintään alkeistaso jostain paikallaololiikkeestä (maassa olo, istuminen tai seisominen)

  • vähintään alkeistaso kahdesta kohteella suoritettavasta käytöksestä

  • yksi käytös ilman kohdetta, joka eroaa paikallaololiikkeestä (esim. jos paikallaoloasento on istuminen, silloin käytös ilman kohdetta voi olla vaikkapa maahanmeno, peruutus, pyörähdys)