Kiva koirakansalainen Ke 28-03-2018 klo 18:30

202,00 €

Varataksesi paikan, kirjaudu sisään

Kurssikerrat

Ke 28.3. 18:30 - 19:20
Ke 4.4. 18:30 - 19:20
Ke 11.4. 18:30 - 19:20
Ke 18.4. 18:30 - 19:20
Ke 25.4. 18:30 - 19:20
Ke 2.5. 18:30 - 19:20
Ke 9.5. 18:30 - 19:20
Ke 16.5. 18:30 - 19:20

Kouluttaja

Saana Palkki

Kurssipaikka