Kiva koirakansalainen Ke 13-12-2017 klo 18:30

202,00 €

Varataksesi paikan, kirjaudu sisään

Kurssikerrat

Ke 13.12. 18:30 - 19:20
Ke 20.12. 18:30 - 19:20
Ke 3.1. 18:30 - 19:20
Ke 10.1. 18:30 - 19:20
Ke 24.1. 18:30 - 19:20
Ke 31.1. 18:30 - 19:20
Ke 7.2. 18:30 - 19:20
Ke 14.2. 18:30 - 19:20

Kouluttaja

Saana Palkki

Kurssipaikka