Kurssilaisten lisäluento

Harrastuskurssilla tai arjentaito-kurssilla olevalle asiakaalle tarjolla oleva luento